Project 3: Waidiek Dharm Kindr Nederland (WDKN)

Nederland

Namasté

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij vraagt Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay (MDWW) uw aandacht voor het volgende:
MDWW is momenteel bezig te sparen voor het realiseren van een Waidiek Dharm Kindr Nederland (WDKN) in Nederland waar zij Waidiek (Wédische) activiteiten kan ontplooien. Hiervoor is uw steun hard nodig. Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay, ABN-AMRO Bank IBAN: NL 42 ABNA 0581491912 onder vermelding van WDKN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting. E-mail st.mdww@gmail.com.

MDWW hoopt dat u haar zult steunen om dit doel te behalen. MDWW is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie/ gift kunt u daarom opgeven als aftrekpost bij de inkomstenbelasting.

Met Waidiek groet, Namasté

Namens de Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth -  Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryaweer

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

© 2020 Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay. Alle rechten voorbehouden.