Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Om te weten te komen wie Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati (Aapt Maharshi SDS) was, moet men de volgende geschriften in deze volgorde bestuderen: ten eerste het levensverhaal van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswat (geschreven door (Aapt Maharshi SDS) zelf en die door Pandiet Lekhram geschreven is), ten tweede het geschrift Satyārth Prakāsh (geschreven door (Aapt Maharshi SDS)), ten derde het geschrift Rigwédādi-bhāsye-bhoemikā (geschreven door (Aapt Maharshi SDS) en als laatste het geschrift Sanskār Widhi (geschreven door (Aapt Maharshi SDS). Alleen zo kan men te weten komen/ begrijpen wie Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati was. Bron: Stichting (Sansthaa) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay.

NB: Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft in Rigwédaadi-bhaasya-bhoemikaa uitgelegd: Brahm (ŌM) die oneindige bijzonderheden enz. omvat, wiens Wéd kennis eeuwig is, die ŌM eerbiedig ik met ontzettend veel liefde en toewijding en leidt mij tot deze vertaling van Wéd. Deze vertaling zal zo zijn dat de vertalingen en verkeerde uitleg van Wéd tot nu, alsmede de twijfels en fouten die over Wéd heersen, alle teniet zullen worden gedaan. Door die tenietdoening zal de werkelijke betekenis van Wéd in de wereld bekend worden. En de juiste uitleg van Wéd wordt in de wereld bekend, zodat allen de betekenis van eeuwige Wéd, zoals deze is, zullen weten.

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth - Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryawier

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay te Den Haag, Nederland - K.v.K. 27193095 Den Haag - ABN-AMRO Bank IBAN: NL42 ABNA 0581491912

© Copyright by BaseBuilders & Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay - Alle rechten voorbehouden.