Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Om te weten te komen wie Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati (Aapt Maharshi SDS) was, moet men de volgende geschriften in deze volgorde bestuderen: ten eerste het levensverhaal van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswat (geschreven door (Aapt Maharshi SDS) zelf en die door Pandiet Lekhram geschreven is), ten tweede het geschrift Satyārth Prakāsh (geschreven door (Aapt Maharshi SDS)), ten derde het geschrift Rigwédādi-bhāsye-bhoemikā (geschreven door (Aapt Maharshi SDS) en als laatste het geschrift Sanskār Widhi (geschreven door (Aapt Maharshi SDS). Alleen zo kan men te weten komen/ begrijpen wie Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati was. Bron: Stichting (Sansthaa) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay.

NB: Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft in Rigwédaadi-bhaasya-bhoemikaa uitgelegd: Brahm (ŌM) die oneindige bijzonderheden enz. omvat, wiens Wéd kennis eeuwig is, die ŌM eerbiedig ik met ontzettend veel liefde en toewijding en leidt mij tot deze vertaling van Wéd. Deze vertaling zal zo zijn dat de vertalingen en verkeerde uitleg van Wéd tot nu, alsmede de twijfels en fouten die over Wéd heersen, alle teniet zullen worden gedaan. Door die tenietdoening zal de werkelijke betekenis van Wéd in de wereld bekend worden. En de juiste uitleg van Wéd wordt in de wereld bekend, zodat allen de betekenis van eeuwige Wéd, zoals deze is, zullen weten.