Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Om te weten te komen wie Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati was, moet men de volgende geschriften in deze volgorde bestuderen: ten eerste het levensverhaal van Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati (geschreven door Maharshi Swami Dayanand Saraswati zelf en die door Pandiet Lekhram geschreven is), ten tweede het geschrift Satyārth Prakāsh (geschreven door Maharshi Swami Dayanand Saraswati), ten derde het geschrift Rigwédādi-bhāsye-bhoemikā (geschreven door Maharshi Swami Dayanand Saraswati) en als laatste het geschrift Sanskār Widhi (geschreven door Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati). Alleen zo kan men te weten komen/ begrijpen wie Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati was. Bron: Stichting (Sansthaa) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay

Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth - Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay te Den Haag, Nederland - K.v.K. 27193095 Den Haag - ABN-AMRO Bank IBAN: NL42 ABNA 0581491912

© Copyright by BaseBuilders & Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay - Alle rechten voorbehouden.