Swikaarpatr / Testament

Enkele passages uit het Swikaarpatr van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swikaarpatr

Swikaarpatr / Testament van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Hieronder de Nederlandse vertaling van enkele passages uit het Swikaarpatr/ Testament van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati.

Swikaarpatr/ Testament (Aarya samwat 1.960.852.983) Koning Wikram samwat 1939 phaalgoen soeklaa 5 mangalwaar (27 februari 1883).

Ik, Swami Dayanand Saraswati, geef de Aarya Sabhaa, wiens naam Paropkaarini is, alle rechten en verantwoording over mijn kleding, boeken, bezit, drukkerij en dergelijke, voor het welzijn van de gehele wereld, volgens de onderstaande regels:

Niyam/ Regel

1. Bovengenoemde Stichting, die ook thans in moeilijke tijden volgens mijn regels al mijn middelen, eigendommen en levenswerk beschermt en bewaakt*, en naar het welzijn van de gehele wereld streeft,dient na mijn overlijden dit werk op dezelfde wijze voort te zetten:

  • Wéd, Wedaang Shaastr’s en dergelijke verkondigen, uitleggen, studeren, onderwijzen, horen/ aanvaarden, uitdragen, drukken, laten drukken en dergelijke.
  • Dharm volgens Wéd (ware, volledige kennis en wetenschap) verkondigen en onderwijzen; groepen van onderwijzers aanwijzen en naar alle delen van de wereld sturen om een ieder de waarheid te laten aanvaarden en onwaarheid te laten verwerpen en dergelijke.
  • De wezen en kansarme inwoners behulpzaam zijn, beschermen, opvoeden en op de zuivere manier de ware kennis onderwijzen. Bij al deze activiteiten mijn rijkdom besteden en gebruiken, en de anderen hun rijkdom laten besteden en gebruiken.

* Bij dezen moet het voor ons allen (Aarya’s en anderen) duidelijk zijn dat in het levenswerk/ alle boeken/ geschriften van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati bij geen enkele editie/ uitgave een verbastering mag plaatsvinden. Wij (alle Aarya’s) hebben de verantwoordelijkheid te allen tijde zuivere verkondigingen te doen!

N.B. Hier zijn slechts een paar passages van het Testament genoemd. 


Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, Swikaarpatr van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay          _                


Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), 
Namasté

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth - Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryawier

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay te Den Haag, Nederland - K.v.K. 27193095 Den Haag - ABN-AMRO Bank IBAN: NL42 ABNA 0581491912

© Copyright by BaseBuilders & Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay - Alle rechten voorbehouden.