Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay

Door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay

Spionkopstraat 1
2572 NK Den Haag
Email: st.mdww@gmail.com
Het fiscaal nummer: 81.23.63.607

Het beloningsbeleid

De stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay kent geen beloningsbeleid.
Het Bestuur en de Raad van Toezicht bestaan geheel uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de stichting.

De doelstelling:
Het doel van de Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay;

 1. De Stichting heeft ten doel het overdragen van de Wédische kennis (Rigwéd, Yadjoerwéd, Sāmwéd en Atharwewéd) volgens de grondbeginselen van de Ārye Samādj en de voorschriften van Maharshi Swami Dayānand Saraswati ter bevordering van het welzijn van de wereld, onder andere: onderwijs, vorming, opvoeding, sport, cursussen, recreatie, etcetera.
 2. Het behartigen van lichamelijke, geestelijke en sociale maatschappelijke belangen.
 3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. De opleiding van Wédische priesters;
  2. Het houden van voordrachten en diensten;
  3. Het organiseren van leergangen;
  4. Het houden van debatten;
  5. Het geven van voorlichting en advies;
  6. Het uitnodigen van Wédische geleerden uit India en andere landen in verband met filologie.
De bestuurssamenstelling:
Voorzitter:  T. Mangroe
Secretaris:  W.A. Biharie
Penningmeester:  W.A. Biharie
Lid:  B. Sewraj
Beleidsplan