Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay

Door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

 

Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay
Spionkopstraat 1
2572 NK Den Haag

E-mail: st.mdww@gmail.com

Het fiscaal nummer: 81.23.63.607

Het beloningsbeleid

De stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay kent geen beloningsbeleid. 
Het Bestuur en de Raad van Toezicht bestaan geheel uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de stichting.

De doelstelling:

Het doel van de Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay;

 1. De Stichting heeft ten doel het overdragen van de Wédische kennis (Rigwéd, Yadjoerwéd, Sāmwéd en Atharwewéd) volgens de grondbeginselen van de Ārye Samādj en de voorschriften van Maharshi Swami Dayānand Saraswati ter bevordering van het welzijn van de wereld, onder andere: onderwijs, vorming, opvoeding, sport, cursussen, recreatie, etcetera.
 2. Het behartigen van lichamelijke, geestelijke en sociale maatschappelijke belangen.
 3. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. De opleiding van Wédische priesters;
  2. Het houden van voordrachten en diensten;
  3. Het organiseren van leergangen;
  4. Het houden van debatten;
  5. Het geven van voorlichting en advies;
  6. Het uitnodigen van Wédische geleerden uit India en andere landen in verband met filologie.
De bestuurssamenstelling:

Voorzitter:  T. Mangroe
Secretaris:  W.A. Biharie
Penningmeester:  W.A. Biharie
Lid:  B. Sewraj

Jaarverslag

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth - Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryawier

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay te Den Haag, Nederland - K.v.K. 27193095 Den Haag - ABN-AMRO Bank IBAN: NL42 ABNA 0581491912

© Copyright by BaseBuilders & Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay - Alle rechten voorbehouden.