Project 2: Stichting Aarya Samaadj Balwantgirweg-Nickerie (SASBNS)

Suriname

Namasté

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij vraagt Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay (MDWW) uw aandacht voor het volgende:

MDWW is momenteel behulpzaam bij een project te Balwantgirweg 64 (Sawmillkreekpolder) in het districkt Nickerie in Suriname.

Het project betreft Stichting Aarya Samaadj Balwantgirweg-Nickerie (SASBNS). Dat is een bestaande Stichting waarvan de grond en het gebouw aangepast en gerenoveerd dienen te worden (zie albeeldingen). Het perceel is ongeveer 25 meter lang en 21 meter breed en ligt ongeveer een halve meter onder straatniveau, waardoor het regelmatig onder water komt te staan als het regent. Dit wil MDWW verhelpen door het perceel en de begane grond tot 1 meter op te vullen. Het gebouw voldoet niet aan de doeleisen van de Stichting en moet daarom ook aangepast worden. Het bedrag dat nodig is, is beraamd op ± Euro 25.000,00. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay, ABN-AMRO Bank IBAN: NL 42 ABNA 0581491912 onder vermelding van SASBNS. Een kopie van de statuten ligt bij MDWW. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting. E-mail st.mdww@gmail.com

Stichting MDWW hoopt dat u haar zult steunen om dit doel te behalen. Stichting MDWW is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie/ gift kunt u daarom opgeven als aftrekpost bij de inkomstenbelasting.

Met Waidiek groet, Namasté

Namens de Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay