Project 3: Waidiek Dharm Kendr Nederland (WDKN)

Nederland

Namasté

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij vraagt Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay (MDWW) uw aandacht voor het volgende:
MDWW is momenteel bezig te sparen voor het realiseren van een Waidiek Dharm Kendr Nederland (WDKN) in Nederland waar zij Waidiek (Wédische) activiteiten kan ontplooien. Hiervoor is uw steun hard nodig. Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay, ABN-AMRO Bank IBAN: NL 42 ABNA 0581491912 onder vermelding van WDKN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting. E-mail st.mdww@gmail.com.

MDWW hoopt dat u haar zult steunen om dit doel te behalen. MDWW is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie/ gift kunt u daarom opgeven als aftrekpost bij de inkomstenbelasting.

Met Waidiek groet, Namasté

Namens de Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay