Noodzakelijk om te weten/ begrijpen.

“Om een betekenis van een woord/ zin/ passage te begrijpen moet men vier eigenschappen (1. Aakānkshā 2. Yógyatā 3. Aasatti 4. Taatparya) in zich hebben.” – Aapt Maharshi Swāmi Dayānand Saraswari

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft in Satyārth Prakāsh (Het Licht van de Ware principes) geschreven:

“Degene die dit boek beziet vanuit een ander gezichtspunt dan de schrijver, zal het helemaal niet begrijpen. Om een betekenis van een woord/ zin/ passage te begrijpen moet men vier eigenschappen in zich hebben.

(1) Ākānkshā (wil; de wil hebben om te weten/ begrijpen); de relatie tussen een onderwerp en de spreker/ schrijver en de wederzijdse interdependentie van de woorden en van de zinnen die de spreker/ schrijver gebruikt.

(2) Yógyatā (geschiktheid; het vermogen hebben om te kunnen begrijpen); zoals met water besproeien (planten water geven).

De verenigbaarheid tussen het woord en de betekenis die het aanduidt, bijvoorbeeld, als we zeggen dat ‘water bevloeit’ klopt dat. We zeggen niet dat ‘vuur bevloeit’, aangezien er geen verenigbaarheid is tussen de aard van het vuur en de activiteit die eraan wordt toegekend. Hoewel de zin grammaticaal correct is, ontbreekt yógyatā.

(3) Āsatti (juiste betekenis; van de woorden zinnen/ passages begrijpen en in de juiste volgorde te gebruiken); alleen de context van een zin bepaalt zijn betekenis.

(4) Tātparya (de bedoeling; wat ermee bedoelt wordt); de bedoeling van de woorden die de spreker zegt en de schrijver geschreven heeft.

Als een persoon een boek leest met deze vier overwegingen in gedachten, kan hij het begrijpen.”

Moge dit onderwerp, Noodzakelijk om te begrijpen, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Met de universele Waidiek abhiwaadan (groet), Namasté

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth - Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryawier

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay te Den Haag, Nederland - K.v.K. 27193095 Den Haag - ABN-AMRO Bank IBAN: NL42 ABNA 0581491912

© Copyright by BaseBuilders & Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay - Alle rechten voorbehouden.