Noodzakelijk om te weten/ begrijpen.

“Om een betekenis van een woord/ zin/ passage te begrijpen moet men vier eigenschappen (1. Aakānkshā 2. Yógyatā 3. Aasatti 4. Taatparya) in zich hebben.” Aapt Rishi – Shri Maharshi Swāmi Dayānand Saraswari

Aapt Rishi – Shri Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft in Satyārth Prakāsh (De opheldering van de waarheid) geschreven:

“Degene die dit boek beziet vanuit een ander gezichtspunt dan de schrijver, zal het helemaal niet begrijpen. Om een betekenis van een woord/ zin/ passage te begrijpen moet men vier eigenschappen in zich hebben.

(1) Ākānkshā (wil; de wil hebben om te weten/ begrijpen); de relatie tussen een onderwerp en de spreker/ schrijver en de wederzijdse interdependentie van de woorden en van de zinnen die de spreker/ schrijver gebruikt.

(2) Yógyatā (geschiktheid; het vermogen hebben om te kunnen begrijpen); zoals met water besproeien (planten water geven).

De verenigbaarheid tussen het woord en de betekenis die het aanduidt, bijvoorbeeld, als we zeggen dat ‘water bevloeit’ klopt dat. We zeggen niet dat ‘vuur bevloeit’, aangezien er geen verenigbaarheid is tussen de aard van het vuur en de activiteit die eraan wordt toegekend. Hoewel de zin grammaticaal correct is, ontbreekt yógyatā.

(3) Āsatti (juiste betekenis; van de woorden zinnen/ passages begrijpen en in de juiste volgorde te gebruiken); alleen de context van een zin bepaalt zijn betekenis.

(4) Tātparya (de bedoeling; wat ermee bedoelt wordt); de bedoeling van de woorden die de spreker zegt en de schrijver geschreven heeft.

Als een persoon een boek leest met deze vier overwegingen in gedachten, kan hij het begrijpen.”

Bestudeer Wéd.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke, vooruitstrevende, zalige (mangal may) leven.

Pt. Swami Aarya

Sansthaa Maharshi Dayanand Wéd Widyalay 

Namasté