ŌM

Ieshwar (ŌM) – Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het oneindige ruimte, Aldoordrongen, Alwetend, Onverouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder en Onderhouder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. Het is noodzakelijk enkel aan die Ieshwar oepaasanaa³ te doen!

 ŌM

ŌM – Dit is de Opperste eigen naam van Parméshwar (de Almachtigeº), deze naam omvat alle andere eigenschappen namen van ŌM. Parméshwar/ Ieshwar/ Parmaatmaa en dergelijke zijn allemaal namen van ŌM. Zie Satyārth Prakāsh, samoellaas 1.

ŌM – De universele opperste naam van Parmaatmaa. De naam ŌM (van de Almachtige) kan iedereen uitspreken. Het oneindige ruimte (anant aakaash) bevindt zich in ŌM en ŌM is aldoordrongen in het oneindige ruimte. ŌM – de Creëerder, de Onderhouder van de creaties en Degene die de creaties laat vergaan¹.

Parméshwar (ŌM) – de oorspronkelijke bron van alle ware kennis (Sab Satya Widyaa²) en van alle voorwerpen/ stoffen (Padaarth) die door ware kennis gekend worden. (De universele grondbeginsel nummer 1 van Aarya Samaadj).

ŌM KHAM BRAHMANÉ NAMAH

Wiens naam ŌM is beschermt ons tegen al het slechte (negatieve) als wij ŌM gehoorzamen, Kham (ŌM) – die aldoordrongen is als de ruimte, in wie alle creaties zich bevinden, Brahm (ŌM) – die de Grootste is, evenzo als de oneindige ruimte, die absoluut zuiver is in alle eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten en ware, volledige kennis (Wéd) omvat/ heeft, die ŌM vereer ik. 

AHAM ŌM KHAM BRAHM Yadjoerwéd Adhyaay 40 mantr 17

ŌM (de Almachtige) zegt zelf in Wéd: AHAM ŌM KHAM BRAHMAham ŌM Ik ben ŌM (mijn naam is ŌM) ik bescherm degenen die mij gehoorzamen tegen al het slechte (negatieve), Kham (ŌM) – Ik ben Kham (aldoordrongen als de oneindige ruimte) in mij bevinden zich alle creaties, Brahm (ŌM) – Ik ben Brahm (de Grootste) evenzo als de oneindige ruimte, ik ben absoluut zuiver in alle eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten en omvat/ heb ware, volledige kennis (Wéd).”   

º De Almachtige – ŌM heeft geen hulp van iemand anders nodig bij het creëren, onderhouden en laten vergaan (vernietigen) van de creaties enz. ŌM beloont/ bestraft een ieder gepast voor de goede of slechte daden van de ziel. Dat wil zeggen ŌM volbrengt al Zijn werk door Zijn oneindige capaciteit.

¹ Degene die de creaties laat vergaan (ŌM) – die alle materie waaruit de creaties bestaan (namelijk: ruimte, lucht, vuur, water en aarde) naar hun oorspronkelijke staat doet terugkeren. Vernietigen betekent hier niet dat hiermee niets meer gemaakt kan worden. ŌM creëert, onderhoudt en vernietigt. Na de vernietiging begint direct de creatie, vervolgens de onderhouding en dan weer de vernietiging. Deze cyclus van creëren, onderhouden en vernietigen noemt men prawaah se sanaatan (herhalingen die geen begin en einde hebben), dat wil zeggen, deze cyclus zal nooit ophouden. Deze cyclus vindt ontelbare malen plaats in het universum, op hetzelfde moment worden ontelbare creaties gecreëerd, ontelbare creaties onderhouden en ontelbare creaties vernietigd.

² Sab Satya Widyaa – Wéd, de door Parméshwar ingegeven ware, volledige kennis over wijsheid, daden, vaardigheid, loven, Oepaasanaa, wetenschap, technologie en dergelijke (deugden) van de Aarya’s (de eerste mensen op de wereld), waardoor alles, van ŌM tot en met de alles omvattende materie, gekend wordt, zodat de nodige vooruitgang wordt bewerkstelligd. Het tegenovergestelde van Widyaa is Awidyaa – Onwetendheid, bijgeloof (beelden-aanbidding, bedevaart, hekserij en dergelijke (ondeugden)). 

³ Oepaasanaa Zoals de Goen (eigenschappen/ vaardigheden), Karm (daden) en Swabhaaw (gewoonten) van Ieshwar (ŌM) zuiver zijn, net zo moeten wij als mens onze menselijke eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten zuiver maken. Ieshwar is Aldoordrongen. Door middel van Yógaabhyaas (het bewust worden van de eigenschappen van zichzelf en van ŌM) ervaart men dat Ieshwar in alles is, dat wij bij Ieshwar zijn en Ieshwar bij ons is. Het voordeel hiervan is bevordering van ware kennis, geluk, innerlijke vrede en dergelijke.

⁴ Ieshwar (ŌM) is Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het oneindige ruimte, Aldoordrongen, Alwetend, Onverouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder en Onderhouder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. Het is noodzakelijk enkel die Ieshwar oepaasanaa te doen!


Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, ŌM, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay

Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté