ओ३म्‌  खंब्रह्मणे नमः

ŌM KHAM BRAHMANÉ NAMAH

सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते।।

SARWÉ  BHYO NAMAH/ NAMASTÉ

WELKOM OP AARYA–WED.NL, DE WEBSITE VAN STICHTING

MAHARSHI DAYĀNAND WÉD WIDYĀLAY

 

Alle mensen dienen altijd bereid te zijn de waarheid te aanvaarden en onwaarheid te verwerpen!

Sansthaa Aarya Samaadj (Arya Samaj) is een Stichting van weldenkende vooruitstrevende onpartijdige rechtschapen ware mensen, die berust op de principes van de Wéd: ware, volledige kennis (kennis over Ieshwar (ŌM – de Almachtige), aatmaa (de ziel), Prakritie (materie), creaties (ontstaan/ bestaan en vergaan), wijsheid, daden, vaardigheid, loven, yóg, oepaasanaa, (natuur)wetenschap kennis, technologie en dergelijke (deugden); het woord van ŌM; het weten (zo is het); de oorspronkelijke bron; de ene, tijdloze, natuurlijke levenswijze; de enige waarheid die universeel is. Aarya Samaadj adviseert/ probeert alle mensen wereldwijd bij elkaar te brengen om op basis van de Wéd te leven. Aarya Samaadj is een wegwijzer en leidt allen naar het ware/ zuivere/ juiste pad (Wéd).

Aarya Samaadj, oftewel de ‘Stichting van Aarya’s’, is een wereldwijde gemeenschap bestaande uit individuen die verenigd zijn in hun onwankelbare toewijding aan de Universele Waarheid. Sinds de Aarya Samaadj meer dan een eeuw geleden zijn aanvang heeft genomen, heeft deze stichting de fundamentele beginselen van Dharm, oftewel de Ware Kennis, standvastig hooggehouden en er onvermoeibaar naar gestreefd om het licht op de essentie van de waarheid naar alle mensen te brengen. De Aarya Samaadj leert ons om iedereen met vriendelijkheid, onpartijdig, rechtvaardigheid en rechtschapenheid te bejegenen, ongeacht ras, stand of geloof.

Wéd is de bron van alle ware, volledige kennis van het oneindige ruimte (anant aakaash), te weten over Parmaatmaa (ŌM – de Almachtige), aatmaa (de ziel), prakritie (materie), Brahmawidyaa (kennis over ŌM), creaties (ontstaan/ bestaan en vergaan), Ieshwar stoeti, praarthanaa, oepaasanaa (loven, aanbidden, toewijding/ eigen handelen laten overeenstemmen met die van ŌM), spiritualiteit, gezondheid, studie, huwelijk, lofzang, muziek en lofdans. Wéd bevat verder alle moderne wetenschappen: rekenkunde/ wiskunde, astronomie/ verkennen van de hemellichamen, kosmogonie (theoretische uitleg van de creaties waaruit het heelal en de wereld zijn ontstaan​​), de revolutie en rotatie van de aarde, andere planeten en sterren, aantrekkingskracht, zwaartekracht, de verlichter (de zon) en hetgeen verlicht wordt (de planeten en dergelijke), natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geneeskunde, letterkunde, politicologie, rechtsgeleerdheid, technologie, telecommunicatie, bouwkunde (incl. het bouwen van landvoertuigen, watervaartuigen, onderzeeërs, luchtvaartuigen), landbouwkunde en defensie (incl. wapens, tunnels, bunkers, forten en dergelijke). De namen van alle materialen en hun verscheidene doeleinden zijn vanaf het begin van de creatie geformuleerd in Wéd.

“Wéd is op zichzelf het bewijs van de ware kennis, het Woord van ŌM. Zoals door zonlicht het bestaan van de zon gekend wordt en niet van iets anders, en zoals de zon uit zichzelf een lichtbron is, die de grootste bergen tot de fijnste stofdeeltjes zichtbaar maakt, zo is de Wéd zelf de waarheid en belicht deze alle ware kennis.” Bron: Rigwédaadi-bhaasya-bhoemikaa.

Aapt Rishi – Shri Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Srishti samwat 1.97.38.13.125*      Aarya samwat 1.96.08.53.125**  

De duur van het leven op aarde is 4.320.000.000 jaar.  Het is nu het 1.973.813.125ste jaar van het bestaan van de wereld.  Resteert 2.346.186.875 jaar.

** De levensduur van de mens op aarde is 4.294.080.000 jaar.  Het is nu het 1.960.853.125ste jaar van het bestaan van de mens.  Resteert 2.333.226.875 jaar.