ŌM

ŌM KHAM BRAHMANÉ NAMAH

SARWÉ BHYO NAMAH / NAMASTÉ

WELKOM OP AARYA-WED.NL, DE WEBSITE VAN STICHTING MAHARSHI DAYĀNAND WÉD WIDYĀLAY

Beste lezer, Aarya Samaadj (Ārya Samāj) is een Stichting van weldenkende vooruitstrevende rechtschapen mensen, die berust op de principes van WÉD: het woord van ŌM; het weten (zo is het); de oorspronkelijke bron; de ene, tijdloze, natuurlijke levenswijze; de enige waarheid die universeel is. Aarya Samaadj adviseert/ probeert alle mensen wereldwijd bij elkaar te brengen om op basis van de Wéd te leven. Aarya Samaadj is een wegwijzer en leidt allen naar het ware/ zuivere/ juiste pad (Wéd).

Aarya Samaadj, oftewel de ‘Stichting van Aarya’s’, is een wereldwijde gemeenschap bestaande uit individuen die verenigd zijn in hun onwankelbare toewijding aan de Universele Waarheid. Sinds de Aarya Samaadj meer dan een eeuw geleden zijn aanvang heeft genomen, heeft deze stichting de fundamentele beginselen van Dharm, oftewel de Ware Kennis en Wetenschap, standvastig hooggehouden en er onvermoeibaar naar gestreefd om het licht op de essentie van de waarheid naar alle mensen te brengen. De Aarya Samaadj leert dat men met een ieder moet omgaan zoals gepast volgens Dharm, en dat men een ieder met beleefdheid, rechtvaardigheid en rechtschapenheid dient te bejegenen, ongeacht ras, stand of geloof.

Wéd is de oorspronkelijke bron van alle ware, volledige kennis en wetenschap van de wereld. Dat is kennis over Parmaatmaa (ŌM – de Almachtige), aatmaa (de ziel), prakritie (materie), Brahmawidyaa (kennis over ŌM), creaties (het ontstaan/ bestaan en vergaan), Ieshwar stoeti, praarthanaa, oepaasanaa (loven, verzoeken, toewijding/ eigen handelen laten overeenstemmen met dat van ŌM), spiritualiteit, gezondheid, studie, huwelijk, lofzang, muziek en lofdans. Wéd bevat verder alle moderne wetenschappen: rekenkunde/ wiskunde, astronomie/ verkennen van de hemellichamen, kosmologie (theoretische uitleg van de creaties waaruit het heelal en de wereld zijn ontstaan​​), de revolutie en rotatie van de aarde, andere planeten en sterren, aantrekkingskracht, zwaartekracht, de verlichter (de zon) en hetgeen verlicht wordt (de planeten en dergelijke), natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geneeskunde, letterkunde, politicologie, rechtsgeleerdheid, technologie, telecommunicatie, bouwkunde (incl. het bouwen van landvoertuigen, watervaartuigen, onderzeeërs, luchtvaartuigen), landbouwkunde en defensie (incl. wapens, tunnels, bunkers, forten en dergelijke). De namen van alle materialen en hun verscheidene doeleinden zijn vanaf het begin van de creatie geformuleerd in Wéd.

“Wéd is op zichzelf het bewijs van de ware kennis, het Woord van ŌM. Zoals door zonlicht het bestaan van de zon gekend wordt en niet van iets anders, en zoals de zon uit zichzelf een lichtbron is, die de grootste bergen tot de fijnste stofdeeltjes zichtbaar maakt, zo is de Wéd zelf de waarheid en belicht deze alle ware kennis.” Rigwédaadi-bhaasya-bhoemikaa, Aapt Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati.

 

De tien universele grondbeginselen van de Stichting Aarya Samaadj

  1. Parméshwar (ŌM) is de oorspronkelijke bron van alle ware kennis en van alle voorwerpen die door kennis en wetenschap gekend worden.
  2. Ieshwar (ŌM) is Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het universum, Aldoordrongen, Alwetend, Onverouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder en Onderhouder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. Het is noodzakelijk enkel die Ieshwar oepaasanaa te doen!
  3. Wéd is het geschrift van alle ware kennis. Het is de voornaamste Dharm (rechtschapenheid plicht) van alle Aarya’s om de Wéd te bestuderen, te onderwijzen, te horen/ aanvaarden en uit te dragen.
  4. Men dient altijd bereid te zijn de waarheid te aanvaarden en onwaarheid te verwerpen.
  5. Alle daden/ handelingen dienen in overeenstemming met Dharm te worden uitgevoerd, dat wil zeggen na overwogen te hebben wat waar en wat niet waar is, wat goed en wat slecht is.
  6. Het hoofddoel van deze stichting “Aarya Samaadj” is het welzijn van de wereld, dat wil zeggen de bevordering van lichamelijke, mentale en sociale belangen.
  7. Men dient allen met beleefdheid overeenkomstig hun daden/ verdiensten, gepast volgens Dharm te behandelen.
  8. Onkunde/ onwetendheid dient teniet te worden gedaan en ware kennis dient bevorderd en verkondigd te worden.
  9. Een ieder dient niet tevreden te zijn met zijn/ haar vooruitgang alleen, maar dient het bevorderen van de vooruitgang van allen als zijn/ haar eigen vooruitgang te beschouwen.
  10. Alle mensen behoren zich te onderwerpen aan de wetten, die bevorderend zijn voor de gehele samenleving, en allen hebben de vrijheid zich te onderwerpen aan elke wet, die individueel bevorderend is. Aapt Maharshi Swami Dayānand Saraswati

 

 

 

 

 

 Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

     

Srishti samwat 1.97.38.13.121* (1.973.813.121)                                                            Aarya samwat 1.96.08.53.121* (1.960.853.121)

*De duur van het leven op aarde is 4.320.000.000 jaar.        Het is nu het 1.973.813.120ste jaar van het bestaan van de wereld.        Resteert 2.346.186.880 jaar.

*De levensduur van de mens op aarde is 4.294.080.000 jaar.         Het is nu het 1.960.853.120ste jaar van het bestaan van de mens.          Resteert 2.333.226.880 jaar.

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth -  Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryaweer

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

© 2020 Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay. Alle rechten voorbehouden.