Sanskriet

Sanskriet is een taal die zuiver en bovendien grammaticaal volmaakt is.

De taal Sanskriet

Sanskriet is de klassieke taal van Aaryaawart (zie rechterafbeelding boven). Het woord Sanskriet bestaat uit twee woorden, namelijk: sam + kriet. Sam betekent: welzijnsbevorderend en zuiver, kriet betekent: gecreëerd. Sanskriet is een taal die zuiver en bovendien grammaticaal volmaakt is. Sanskriet is de enige taal die wordt geschreven zoals je het uitspreekt, en is de  moedertaal der talen (de bron van alle talen) van de wereld. De letters, tekens en cijfers van deze taal worden Déwnaagarie genoemd, omdat Déw (degenen die hun leven wijden aan het welzijn en de welvaart van de wereld), de kenners van Wéd, de letters, tekens en cijfers van deze taal hebben gecreëerd. De taal Sanskriet is uit de Wéd mantr (mantr is geen taal) ontstaan. Vanuit het Sanskriet hebben de Aarysche taal (Aarya bhaasaa), de moderne talen, zoals Hindi (Hindi is een mix van diverse talen zoals: Sanskriet, Aarya bhaasaa, Arabisch, Perzisch, Urdu en Engels) en alle andere talen van de wereld zich ontwikkeld. In sommige delen van India (het huidige India is een gedeelte van Aaryaawart; zie afbeeldingen) is Sanskriet nog steeds de omgangstaal.

In vele landen wordt nog steeds Sanskriet bestudeerd en onderwezen. Na India zijn vooral Amerika, Australië, Europa (Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, België, Denemarken, Finland, Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden), Rusland, het Midden-Oosten en Azië het meest actief bezig met Sanskriet.

Verschillende woorden uit het Sanskriet komen nog steeds in andere talen voor, zoals: naam, no, three, dwa, toren en nog veel meer. Vele woorden zijn verbasterd, zoals: Wéd (weet), Ayoerwéd (Ayurveda), Rishi (Research), Himaalay (Himalaya), Triwishtap (Tibet), Manoesh (Mens), Yóg (Yoga), Soerya (Syrië), Baraadjhiel (Brazilië), Turkey (Turkije), Maas (Maand), Gau (Cow) en nog veel meer. 


Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, De taal Sanskriet, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay
                       

Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth - Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryawier

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay te Den Haag, Nederland - K.v.K. 27193095 Den Haag - ABN-AMRO Bank IBAN: NL42 ABNA 0581491912

© Copyright by BaseBuilders & Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay - Alle rechten voorbehouden.