Mantr

De onderstaande mantr wordt gaayatrie-, saawietrie-, goeroe- en mahaa mantr genoemd.

Mahaa mantr     

ŌM …

ŌMº, dit is de Opperste eigen naam van Parméshwar (de Almachtige), deze naam omvat alle andere namen van ŌM; die de Levenskracht is van alle levens, Verdrijver van alle leed¹, die uit zichzelf Algelukzalig is en Zijn toegewijdenen al het innerlijke geluk laat verkrijgen, die de Creëerder, de Onderhouder en Degene die deze laat vergaan² van alle creaties (melkwegstelsels, zonnestelsels, werelden, levens enz.) is, die onder meer de stralende zon heeft laten stralen, Schenker is van alle voorspoed, geluk, vrede enzovoorts, die dient men te aanvaarden; die Parmaatmaa die altijd voor innerlijke overwinning zorgt, die de Allerzuiverste is, te aanvaarden en in gedachten te houden is, die de Vernietiger is van alle leed, Puur en Zuiver van eigenschappen is, deze Parmaatmaa, die dient men te aanvaarden en te gehoorzamen, opdat de Parmaatmaa onze hersenen/ gedachten (ons) tot de allerbeste eigenschappen/ vaardigheden/ kennis, daden en gewoonten inspireert.

Om dit te verkrijgen, moet men alleen deze Djagdieshwar (ŌM), Stoetie (loven), Praarthanaa (verzoeken) en Oepaasanaa³ doen. En men dient aan geen ander dan deze Ieshstdéw (meest geliefde ŌM) Oepaasanaa te doen, en geen ander als gelijke of hoger dan ŌM te aanvaarden.

º ŌM, dit is de Opperste eigen naam van Parméshwar (de Almachtigeˉ), deze naam omvat alle andere namen van ŌM.  

Parméshwar/ Parmaatmaa/ Ieshwar en dergelijke zijn allemaal namen van ŌM. Zie Satyārth Prakāsh Samoellaas 1).

ŌM – De universele opperste naam van Parmaatmaa. De naam ŌM (van de Almachtige) kan iedereen uitspreken.

ŌM – de Creëerder en de Onderhouder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. Het oneindige universum (de ruimte) bevindt zich in ŌM en ŌM is aldoordrongen in het gehele universum.

¹ Leed – ellende, verdriet, pijn, ziekte en dergelijke (ondeugden). Leed wordt veroorzaakt door onwetendheid, bijgeloof (beeldenaanbidding, bedevaart, hekserij enzovoort). Dit wordt vernietigd door Wéd na te leven (zoals Wéd uitgelegd is door de allerhoogste Rishi (Maharshi Swami Dayanand Saraswati)).

² Degene (ŌM) die deze laat vergaan – die alle materie waaruit de creaties bestaan (namelijk: ruimte, lucht, vuur, water en aarde) naar hun oorspronkelijke staat doet terugkeren. Vergaan betekent hier niet dat hiermee niets meer gemaakt kan worden. ŌM creëert, onderhoudt en laat vergaan. Na het vergaan begint direct de creatie, vervolgens de onderhouding en dan weer het vergaan. Deze cyclus van creëren, onderhouden en vergaan noemt men prawaah se sanaatan (herhalingen die geen begin en einde hebben), dat wil zeggen, deze cyclus zal nooit ophouden. Deze cyclus vindt ontelbare malen plaats in het universum, op hetzelfde moment worden ontelbare creaties gecreëerd, ontelbare creaties onderhouden en ontelbare creaties vergaan.

³ Oepaasanaa Zoals de Goen (eigenschappen/ vaardigheden), Karm (daden) en Swabhaaw (gewoonten) van Ieshwar* (ŌM) zuiver zijn, net zo moeten wij als mens onze menselijke eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten zuiver maken. Ieshwar is Aldoordrongen (Alomtegenwoordig). Door middel van Yógaabhyaas (het bewust worden van de eigenschappen van zichzelf en van ŌM) ervaart men dat Ieshwar in alles is, dat wij in Ieshwar zijn en Ieshwar in ons is. Het voordeel hiervan is bevordering van kennis, geluk, vrede en dergelijke.

* Ieshwar (ŌM) – Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het universum, Aldoordrongen (Alomtegenwoordig), Alwetend, Onverouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder, Onderhouder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. Het is noodzakelijk enkel die Ieshwar oepaasanaa te doen! (De universele gouden grondbeginsel nummer 2 van Aarya Samaadj).

ˉ De Almachtige – ŌM heeft geen hulp van iemand anders nodig bij het creëren, onderhouden en het laten vergaan van de creaties enz. ŌM beloont/ bestraft een ieder gepast voor de goede of slechte daden van de ziel. Dat wil zeggen ŌM volbrengt al Zijn werk door Zijn oneindige capaciteit.


Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, Mahaa mantr, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay                         


Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté