Doneren aan Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay

Indien u achttien jaar of ouder bent en inkomsten hebt, wordt u vriendelijk verzocht om lid te worden van de Stichting MDWW en uw bijdrage te leveren. Zodat wij (Aarya Samaadjs) het werk van Aapt Rishi – Shri Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati (het verkondigen van Wéd: ware, volledige kennis) wereldwijd kunnen blijven verkondigen.

Stichting Aarya Samaadj (Arya Samaj) heeft als richtlijn dat u tien procent (10%) of minimaal één procent (1%) van uw inkomen dient te doneren aan de stichting. Als uw situatie het toelaat, kunt u zelfs meer dan 10% als gift geven, of uw vermogen/ bezit/ onroerend goed aan Aarya Samaadj nalaten. Door deze donaties/ nalatenschappen kan het verkondigen van Wéd (ware, volledige kennis en (natuur)wetenschap kennis) wereldwijd plaatsvinden voor het welzijn van de wereld. Hierdoor wordt u als ware mens, Aarya/ Aaryaa zijnde, gelukkiger en gaat u een geslaagd leven overeenkomstig Wéd tegemoet. Bron: Aarya Samaaj ke Niyam Oepniyam/ Shrimaddayanandprakash, Aapt Rishi – Shri Maharshi Swami Dayanand Saraswati.

U kunt een bedrag overmaken op ABN-AMRO Bank:

IBAN: NL42 ABNA 0581 4919 12

t.g.v. de Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay

te Den Haag, Nederland.