Doneren aan Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay

Indien u achttien jaar of ouder bent en inkomsten hebt, wordt u vriendelijk verzocht om lid te worden van de Stichting MDWW en uw bijdrage te leveren. Zodat wij (Aarya Samaadjs) het werk van Aapt Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati (het verkondigen van Wéd: ware, volledige kennis) wereldwijd kunnen blijven verkondigen.

Stichting Aarya Samaadj (Arya Samaj) heeft als richtlijn dat u tien procent (10%) of minimaal één procent (1%) van uw inkomen dient te doneren aan de stichting. Als uw situatie het toelaat, kunt u zelfs meer dan 10% als gift geven, of uw vermogen/ bezit/ onroerend goed aan Aarya Samaadj nalaten. Door deze donaties/ nalatenschappen kan het verkondigen van Wéd (ware, volledige kennis en wetenschap) wereldwijd plaatsvinden voor het welzijn van de wereld. Hierdoor wordt u als mens, Aarya/ Aaryaa zijnde, gelukkiger en gaat u een geslaagd leven overeenkomstig Wéd tegemoet. Bron: Aarya Samaaj ke Niyam Oepniyam/ Shrimaddayanandprakash, Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati.

U kunt een bedrag overmaken op ABN-AMRO Bank:

IBAN: NL42 ABNA 0581 4919 12

t.g.v. de Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay

te Den Haag.

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth - Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryawier

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay te Den Haag, Nederland - K.v.K. 27193095 Den Haag - ABN-AMRO Bank IBAN: NL42 ABNA 0581491912

© Copyright by BaseBuilders & Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay - Alle rechten voorbehouden.